Skumslokkeanlegg

Effektiv brannbekjempelse ved stor brannlast der vann ikke er effektivt nok.

Skumslokke anlegg er spesielt anvendelig i:

 • Dekklager/dekkhotell hvor vannet ikke kommer til.
 • Anlegg med brennbar væske, høy brannergi, der en brann vil eskalere raskt og eksplosivt.
 • Lagerlokaler hvor reolsprinkling er uønsket
 • Flyhangarer hvor man må ha rask innkapsling av brennbar væske, samt slukke brann,

Tungtskum og mellomskum er spesielt velegnet for etablering av et skumteppe over flater med f.eks. brennende væsker. 

Lettskum er spesielt velegnet for volumfylling med tanke på slokking av branner på ulike høydenivåer. Valg av type skum er avhengig av hva som skal beskyttes.

Skumslokkeanlegg kan i mange tilfeller være en meget kosteffektiv løsning. Det kan erstatte reolsprinkling og bidra til at fleksibilitet i arealene opprettholdes.
I lagerhaller for fritidsbåter er skumanlegg ofte den eneste løsningen som er hensiktsmessig.
Dekkhoteller er blitt den nye måten å oppbevare dekk på. En enkel og god løsning for kundene. Brannbeskyttelse av dekklagring er ofte enklest med skumløsninger.

Sprinklerpartner har levert flere løsninger i både lagerbygg, utendørs tankanlegg, store og små dekkhoteller, avfallshåndtering mv.

Skumslokkeanlegg virker både kjølende og kvelende på brannen. Den kjølende effekten er avhengig av at skummet brytes ned og fordamper etter hvert. Fordampningsvarmen tas fra overflatesjiktet i det brennende stoffet. Ved slokking av brennende væske med lavere temperatur i  overflaten enn 100° C, henger slokkevirkningen sammen med skummets isolerende og  kvelende effekt. 

Skumkonsentratet sammen med vann gir et ekspanderende, dekkende og nedkjølende skum. Skummet kveler flammene og kjøler brannstedet, samt forhindrer at lettantennelige gasser frigjøres. På grunn av det lave vanninnholdet blir slokkeskadene som regel minimale. Skummet faller hurtig sammen etterpå og etterlater få eller ingen spor. 

Skumslokkeanlegg er spesielt anvendelig der hvor sprinkleranlegg ikke er effektivt,  i lokaler med brennbare væsker og petroleumsprodukter. Lagerhaller hvor reolsprinkling er vanskelig/uønsket

 • Dekklager / dekkhoteller
 • Lagerhaller fritidsbåter, biler mv
 • Malingslager
 • Lagerhaller
 • Søppelforbrennings-anlegg
 • Prosessindustri
 • Transformator rom
 • Fly hangarer
 • Tankanlegg
 • Laste/losse stasjoner for tankdepoer

Skumanlegg kan leveres etter europeisk og amerikansk standard.

I Norge er det den europeiske standarden EN 13565 som skal følges. Amerikanske NFPA 11 har vært og er en standard som er mye brukt. I henhold til EU regulativene skal man i Europa følge Europastandardene. Det kan være at man har forsikringsforhold med amerikanske forsikrings selskaper eller andre krav som gjør at anlegget monteres etter NFPA.

Sprinklerpartner leverer anlegg etter både europeisk og amerikansk standard, i henhold til kundens behov og krav, samtidig som kravene i Tek10 følges. 

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Datablader skumslokkeanlegg.

Det finnes foreløpig ingen produkthefter i denne kategorien.