Skumslokkeanlegg

Sprinklerpartner AS leverer skumslokkeanlegg til lager og industri.

Skumslokkeanlegg virker både kjølende og kvelende på brannen. Den kjølende effekten er avhengig av at skummet brytes ned og fordamper etter hvert. Fordampningsvarmen tas fra overflatesjiktet i det brennende stoffet. Ved slokking av brennende væske med lavere temperatur i  overflaten enn 100° C, henger slokkevirkningen sammen med skummets isolerende og  kvelende effekt. Skumslokkeanlegg benyttes til å bekjempe brann i brennbare væsker, såkalte B-branner, samt A-branner (faste materialer).Skumkonsentratet sammen med vann gir et ekspanderende, dekkende og nedkjølende skum. Skummet kveler flammene og kjøler brannstedet, samt forhindrer at lettantennelige gasser frigjøres. På grunn av det lave vanninnholdet blir slokkeskadene som regel minimale. Skummet faller hurtig sammen etterpå og etterlater få eller ingen spor. 

Man deler inn skumanlegg i lett, mellom-eller tungt skum.

skumtallet betegner forholdet mellom volumet på ferdig

 produsert skum og mengde skumblanding:

-Tungtskum 1 – 20 

-Mellomskum 20 – 200 

-Lettskum 200-900

Et skumtall på 600 betyr at man fra 1 liter skumblanding får 600 liter ferdig produsert skum.

Skumproduksjon

Skumkonsentratet blandes inn i vannet med typisk 2-6%.

Den blandede væsken føres via rørsystemet frem til en skumdannende dyse.hvor det suges inn luft, for å få skumblandingen til å ekspandere og danne bobler.

Sprinklerpartner har levert mange løsninger i både lagerbygg, utendørs tankanlegg, store og små dekkhoteller, avfallshåndtering mv.

Vi leverer alt nødvendig utstyr til alle typer skumslokkeanlegg.

Skumtanker (bladdertanker)

Våre skumtanker(bladdertanker) leveres i alle størrelser i både horisontal eller vertikal utførelse.

Skumdyser

Vi leverer skumdyseser/generatorer til lett,mellom -og tungt skumanlegg.

Lettskumsdyser.

Vi leverer 3 typer lettskums generatorer.

Skumslokkeanlegg benyttes for å beskytte lagring og bruk av brennbare væsker, samt lagring av varer med høy brannlast.

Eksempler på bruksområder:

• Raffinerier

• Tank farmer

• Tankstasjoner

• Varehus

• Produksjons lokaler

• Kjemikalie fabrikker

• Flyhangarer

• Kraftstasjoner

• Dekklager

• Varelager mm.

Beskyttelse av embalasjelager

Den europeiske standarden har fra januar 2019 blitt til en Norsk Standard.  

NS-EN 13565 -2  - Faste brannslokkesystemer - Skumsystemer - Del 2: Planlegging, utførelse og vedlikehold.

Sprinklerpartner leverer anlegg etter både Norsk og amerikansk standard, i henhold til kundens behov og krav, samtidig som kravene i TEK følges.

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Datablader skumslokkeanlegg.

Det finnes foreløpig ingen produkthefter i denne kategorien.