Vanntåkeanlegg

Effektiv brannbekjempelse med minst mulig vannforbruk - beskytter mennesker, eiendom og miljø

KJØLER   HI-FOG® vanntåke angriper brannen ved å kjøle selve brannen og området rundt. Vann absorberer mer varme (>2 MJ/kg) enn noe annet slokkemedium når det fordamper.

KVELER   HI-FOG® vanntåke kveler brannen lokalt. Den kveler luften rundt brannen ved å fortrenge oksygen: vann ekspanderer >1760 ganger i volum når det fordamper.

BLOKKERER STRÅLEVARME   HI-FOG® vanntåke mikro-dråper absorberer og sprer effektivt strålevarmen fra brannen, og beskytter de umiddelbare omgivelsene.

HI-FOG® høytrykk vanntåke bekjemper brann ved å kjøle, kvele og blokkere strålevarme. Finere tåke gir bedre effekt. Alle tester og godkjenninger for HI-FOG® system er ekvivalente med konvensjonelle sprinklersystem eller bedre. Flere tusen fullskala brann tester legges til grunn for å dokumentere effektiviteten ved HI-FOG® vanntåke. HI-FOG® systemet har VDS og FM godkjenning for landbaserte slokkeanlegg i fareklasse OH1/light hazard. Dette tilfredsstiller krav både i NFPA 750, FG- veiledning 3 for vanntåkeanlegg og VTEK 10 § 11-12.

Hvorfor vanntåke?

Alt vi omgir oss med har en verdi, noen ganger er bygning et museum i seg selv, som bilde fra Aulestad, Bjørnsons hjem ved siden av. Her var det viktig å kunne få en installasjon som var mest mulig usynlig. Vanntåkeanlegget forsvinner nærmest inn i miljøet og takket være de små dimmensjonene lar dette seg gjøre. Rør på 12 mm som nærmest forsvinner i detaljene. I et teknisk rom med elektronikk og følsomt utstyr så gir det trygghet ved en brann at det er rent vann som kommer fra dysene, vanntåken kjøler ned og binder seg til sotpartikler. I en elektrisk brann så er dannelsen av blåsyre i røyken noe av det som er mest skadelig for utstyret i rommet. Røykutvikling kommer uavhengig av om det er brennbar atmosfære eller ikke i rommet. Er komponenter overopphetet så vil det bli røyk selv om det ikke brenner. Denne røyken dreper elektronikk. Vanntåke bidrar til å vaske røyken slik at skadene reduseres.

Bilde viser en brann i et kontrollkabinett i et UPS rom. Her falt alle 3 UPS systemer ut pga eksplosjonen i skapet. Hele datasenteret gikk ned. Vanntåkeanlegget løste ut. Brannen ble slukket. Noen timer senere var anlegget i gang igjen. 1 UPS brannskadet, 2 UPS går som normalt. Man får tid til å lage ny løsning fordi utstyret ikke ble totalskadet på grunn av brannen.

Her var kombinasjonen med effektiv kjøling og effekten av at vanntåken vasket røyken og begrenset sotskader i rommet en viktig faktor for at rommet kunne driftsettes så raskt etter brannen.

Det lave vannforbruket i vanntåke gjør at følgeskader på grunn av utløst anlegg reduseres betydelig. I praksis ser vi at det  kan gi 70-80 % lavere vannforbruk. En del bygg har ikke nok brannvann tilgjengelig og det må monteres vanntank. En tank på 4 000 liter vs 35 000 liter kan ha stor betydning i et prosjekt.

HI-FOG® vanntåke er ufarlig for mennesker, den kjølende effekten gjør også at evakueringstiden øker, det er mer tid til å evakuere ut mennesker nær brannen.

HI-FOG® vanntåke kan kompensere for brannsikkert glass i rømningsveier, noe som kan gi reduserte kostnader i prosjektet.

Vanntåke utnytter vannets slokkeegenskaper optimalt, ved at stor kjøleeffekt oppnås ved at små dråper med diameter mindre enn 0,5 mm, gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene. Gjennom denne kontakten både oppvarmes og fordampes vannet. Fordamping krever ca. 6 ganger mer energi enn oppvarming fra 10 til 100 °C.

Inertisering (oksygenfortrengning) oppnås ved at hver liter vann som fordampes, omgjøres til ca. 1600 liter damp. Dampen fortrenger/uttynner oksygen slik at brannen kveles. Tilgang på nytt oksygen hindres ved romfylling og varmestrålingen dempes av vanntåke. Brannmaterialene fuktes av vanntåken. Brannkilden blir hindret i å utvikle brann ved at vann stadig må fordampes og derved tar varmeenergi. Fuktingen forebygger ytterligere antennelse av brennbare materialer. (Her er tyngre dråper mer effektivt, sprinkler er mer effektiv her.) Fordampet tåke, vanndamp, er en effektiv inertgass som kan hindre brannspredning til hulrom og sprekker over brannsonen.

Vanntåkeanlegg er spesielt effektivt der brannen kan bli stor i forhold størrelsen på rommet og i rom hvor det kan oppstå hydrokarbonbrann i form av gass eller væskebrann, men er noe mindre egnet der det er fare for gløde- og ulmebranner. 

For å lage så de små dråpene må man ha sprinklerdyser med små åpninger Og et høyt trykk. For å skape trykket benyttes en trykkøknings pumpe. Pumpen drives enten av elektrisitet, diesel eller gass avhengig av om bygget har tilfredsstillende el. forsyning etc. Tåken kan man sammenligne litt med den man ser av en høytrykksvasker, men mye mer finfordelt og avstemt på grunn av de mange mikrodysene og ikke minst tilpasset sitt formål.s

Vanntåkeanlegg kan benyttes i de fleste bygg i tilsvarende OH1 sprinkleranlegg og OH2 parkeringshus. Høytrykk vanntåke er også godkjent og effektiv for beskyttelse av spesielle områder som traforom, datarom generator rom og kabelbaner. HI-FOG® kan beskytte hele bygget slik at det holder med ett system. Er det flere bygninger kan disse beskyttes med ett pumpesystem. Det er først når vi kommer opp på 1 km med rør at det nærmer seg begrensning i forhold til avstand fra pumpe.

Bygg som kan beskyttes av vanntåke:

  • Hoteller
  • Skoler
  • Sykehus, sykehjem
  • Museum
  • Parkeringshus
  • Kontorbygg
  • Boligbygg
  • Datahaller

I krevende lagring med store høyder, HHS-lagring, er ikke vanntåke egnet. Det gjelder alle vanntåkesystemer.

FG. Vanntåkeveiledning nr 3. Denne veiledningen skal følges dersom anlegget skal ha en FG godkjenning. I veiledningen henvises det til at vanntåke skal ha en systemgodkjenning for vanntåkesystemet i den risikoklassen systemet skal benyttes. Dette skal være godkjent av VDS, FM, UL eller LPCB. Dersom systemet brukes i områder som går utover den risiko godkjenningen dekker skal det finnes bevitnede branntester eller dokumentasjon fra produsent som viser at risiko er dekket.

Standardene som legges til grunn for vanntåke er VDS 3188, NFPA-750, CEN prEN 14972, BS 8489 og BS 8458.

Standardene henviser mye til produsentens DIOM Design Installation Operation and Maintenance manual, slik at det er viktig at denne også følges når systemene skal prosjekteres.

Tek10 henviser til NS12845

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Produkthefter på HI-FOG ® vanntåkeanlegg