Sprinkleranlegg

Brannbekjempelse med erfaring.

De første sprinkleranleggene ble utviklet og montert for over 100 år siden i USA. Siden den gang er teknologien utviklet til å beskytte en rekke typer bygg og objekter. Sprinkler er det mest utprøvde og dokumenterte slokkeanlegg vi har i dag. Det finnes forskjellige typer sprinklersystemer, men en fellesnevner er at de skal kunne detektere og kontrollere en brann med riktig vannmengde uansett hvor i bygget brannen oppstår.

Sprinklerhodene er både detektor og slokkesystem. Hodene løser ut på temperatur. Hvert enkelt sprinklerhode skal utsettes for nok varme for å løse ut. Det er smelteleddet eller glassbulben som åpner når det blir varmt nok rundt sprinklerhodet. Det er fargen på glassbulben som avgjør hvilken temperatur sprinklerhodet løser ut.

Vanntanker og pumper blir mer og mer vanlig siden krav til vannmengde øker med brannbelastning og kommunene blir mer og mer restriktive med vannforsyning. Vi ser at det ofte settes en begrensning på 3000 l/min som maks, selv om det kanskje er tilgjengelig mer vann. Årsaken til dette er at det skaper problemer i ledningsnettet når det tappes mye vann og dette påvirker vannkvaliteten.

Våtanlegg er det mest brukte systemet. Vannet står helt frem til sprinklerhodene og må derfor kun benyttes i bygg som er oppvarmet.

Tørranlegg benyttes i bygg med frostfare som lagerbygg, kjøl/fryserom etc. Vannet holdes tilbake i sprinklerventilen av trykksatt luft i rørnettet.

Vi leverer vanntanker/sprinklertanker for alle typer sprinkleranlegg. Alle størrelser

Sprinklerpumper til alle typer sprinkleranlegg.

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Produkthefter innen sprinkleranlegg

Det finnes foreløpig ingen produkthefter i denne kategorien.