Skumslokkeanlegg

Sprinklerpartner AS leverer skumslokkeanlegg til lager og industri.

Sprinklerpartner har levert mange løsninger i både lagerbygg, utendørs tankanlegg, store og små dekkhoteller, avfallshåndtering mv.

Vi leverer alt nødvendig utstyr til alle typer skumslokkeanlegg.

Utstyret er produsert i henhold til Norsk satndard og kan leveres UL listet om ønskelig.

Skumslokkeanlegg benyttes for å beskytte lagring og bruk av brennbare væsker, samt lagring av varer med høy brannlast.

Eksempler på bruksområder:

• Isoporfabrikker

• Tankstasjoner

• Varehus

• Produksjons lokaler

• Kjemikalie fabrikker

• Flyhangarer

• Kraftstasjoner

• Dekklager

• Varelager mm.

Beskyttelse av embalasjelager

Den europeiske standarden har fra januar 2019 blitt til en Norsk Standard.  

NS-EN 13565 -2  - Faste brannslokkesystemer - Skumsystemer - Del 2: Planlegging, utførelse og vedlikehold.

Sprinklerpartner leverer anlegg etter både Norsk og amerikansk standard, i henhold til kundens behov og krav, samtidig som kravene i TEK følges.

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Datablader skumslokkeanlegg.

Det finnes foreløpig ingen produkthefter i denne kategorien.