Vanntåkeanlegg

Sprinklerpartner AS er eneforhandler i Norge på landmarkedet for den verdensledende produsenten Marioff.

Effektiv brannbekjempelse med minst mulig vannforbruk - beskytter mennesker, eiendom og miljø

KJØLER   HI-FOG® vanntåke angriper brannen ved å kjøle selve brannen og området rundt. Vann absorberer mer varme (>2 MJ/kg) enn noe annet slokkemedium når det fordamper.

KVELER   HI-FOG® vanntåke kveler brannen lokalt. Den kveler luften rundt brannen ved å fortrenge oksygen: vann ekspanderer >1760 ganger i volum når det fordamper.

BLOKKERER STRÅLEVARME   HI-FOG® vanntåke mikro-dråper absorberer og sprer effektivt strålevarmen fra brannen, og beskytter de umiddelbare omgivelsene.

HI-FOG® høytrykk vanntåke bekjemper brann ved å kjøle, kvele og blokkere strålevarme. Finere tåke gir bedre effekt. Alle tester og godkjenninger for HI-FOG® system er ekvivalente med konvensjonelle sprinklersystem eller bedre. Flere tusen fullskala brann tester legges til grunn for å dokumentere effektiviteten ved HI-FOG® vanntåke. HI-FOG® systemet har VDS og FM godkjenning.

Vanntåke utnytter vannets slokkeegenskaper optimalt, ved at stor kjøleeffekt oppnås ved at små dråper med diameter mindre enn 0,5 mm, gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene. Gjennom denne kontakten både oppvarmes og fordampes vannet. Fordamping krever ca. 6 ganger mer energi enn oppvarming fra 10 til 100 °C.

Inertisering (oksygenfortrengning) oppnås ved at hver liter vann som fordampes, omgjøres til ca. 1600 liter damp. Dampen fortrenger/uttynner oksygen slik at brannen kveles. Tilgang på nytt oksygen hindres ved romfylling og varmestrålingen dempes av vanntåke. Brannmaterialene fuktes av vanntåken. Brannkilden blir hindret i å utvikle brann ved at vann stadig må fordampes og derved tar varmeenergi. Fuktingen forebygger ytterligere antennelse av brennbare materialer. (Her er tyngre dråper mer effektivt, sprinkler er mer effektiv her.) Fordampet tåke, vanndamp, er en effektiv inertgass som kan hindre brannspredning til hulrom og sprekker over brannsonen.

Vanntåkeanlegg er spesielt effektivt der brannen kan bli stor i forhold størrelsen på rommet og i rom hvor det kan oppstå hydrokarbonbrann i form av gass eller væskebrann, men er noe mindre egnet der det er fare for gløde- og ulmebranner. 

For å lage så de små dråpene må man ha sprinklerdyser med små åpninger Og et høyt trykk. For å skape trykket benyttes en trykkøknings pumpe. Pumpen drives enten av elektrisitet, diesel eller gass avhengig av om bygget har tilfredsstillende el. forsyning etc.  

Vanntåkeanlegg kan benyttes i de fleste bygg i tilsvarende OH1 sprinkleranlegg og OH2 parkeringshus. Høytrykk vanntåke er også godkjent og effektiv for beskyttelse av spesielle områder som traforom, datarom generator rom og kabelbaner. HI-FOG® kan beskytte hele bygget slik at det holder med ett system. Er det flere bygninger kan disse beskyttes med ett pumpesystem.

Bygg som kan beskyttes av vanntåke:

  • Hoteller
  • Skoler
  • Sykehus
  • Museum
  • Kontorbygg

FG. Vanntåkeveiledning nr 3. Denne veiledningen skal følges dersom anlegget skal ha en FG godkjenning. I veiledningen henvises det til at vanntåke skal ha en systemgodkjenning for vanntåkesystemet i den risikoklassen systemet skal benyttes. Dette skal være godkjent av VDS, FM, UL eller LPCB. Dersom systemet brukes i områder som går utover den risiko godkjenningen dekker skal det finnes bevitnede branntester eller dokumentasjon fra produsent som viser at risiko er dekket.

Standardene som legges til grunn for vanntåke er VDS 3188, NFPA-750, CEN prEN 14972, BS 8489 og BS 8458.

Standardene henviser mye til produsentens DIOM Design Installation Operation and Maintenance manual, slik at det er viktig at denne også følges når systemene skal prosjekteres.

T

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Produkthefter på HI-FOG ® vanntåkeanlegg

Det finnes foreløpig ingen produkthefter i denne kategorien.