Sprinkleranlegg

Brannbekjempelse med erfaring.

De første sprinkleranleggene ble utviklet og montert for over 150 år siden i USA. Siden den gang er teknologien utviklet til å beskytte en rekke typer bygg og objekter. Sprinkler er det mest utprøvde og dokumenterte slokkeanlegg vi har i dag. Det finnes forskjellige typer sprinklersystemer, men en fellesnevner er at de skal kunne detektere og kontrollere en brann med riktig vannmengde uansett hvor i bygget brannen oppstår.

Våtanlegg er det mest brukte systemet. Vannet står helt frem til sprinklerhodene og må derfor kun benyttes i bygg som er oppvarmet.

Tørranlegg benyttes i bygg med frostfare som lagerbygg, kjøl/fryserom etc. Vannet holdes tilbake i sprinklerventilen av trykksatt luft eller nitrogen i rørnettet.

Vi leverer sprinklertanker for alle typer sprinkleranlegg. Tankene kan leveres som LPCB eller FM godkjent.

Vi levere Sprinklerpumper i alle størrelser med FM godkjennelse eller pumper i henhold til NS 12845.

Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Produkthefter innen sprinkleranlegg

Det finnes foreløpig ingen produkthefter i denne kategorien.